+48 608-514-844  
fundacja@druzynablazeja.pl

Józefów, Ejsmonda 48 A
KRS: 0000718273

Rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną.

Zbiórka o numerze 2018/1657/OR jest prowadzona na rzecz podopiecznych Fundacji Błażeja Cymermana #DrużynaBłażeja.

Przeprowadzenie zbiórki publicznej ma na celu zgromadzenie środków pieniężnych na:

  1. Operacje, leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą, w tym: transport, nocleg, wyżywienie i udział w zajęciach podopiecznych i ich opiekunów.
  2. Leki, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i sportowy.
  3. Domową opiekę pielęgniarsko-lekarską.
  4. Organizację imprez o charakterze turystycznym, rehabilitacyjnym, wypoczynkowym i sportowym.
  5. Zakup pomocy dydaktycznych (w tym sprzętu komputerowego) i opłacanie udziału w zajęciach i kursach podnoszących kwalifikacje.
  6. Opłacanie udziału w zajęciach dodatkowych (wycieczki szkolne itp.).
  7. Poprawa warunków socjalno-bytowych (remont mieszkania, zakup sprzętu i wyposażenia itp.).
  8. Zakup ubrań, środków czystości itp.

Szczegóły zbiórki znajdziesz na portalu zbiórek publicznych.