+48 608-514-844  
fundacja@druzynablazeja.pl

Józefów, Ejsmonda 48 A
KRS: 0000718273

Pomagamy naszym podopiecznym poprzez:

  • pomoc merytoryczną,
  • rehabilitację,
  • pomoc psychologiczną,
  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • obozy letnie i zimowe.

Fragment naszego Statutu:

Głównym celem Fundacji jest wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego.

Celem Fundacji jest także;

  • prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz członków ich rodzin, innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
  • organizowaniei niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego,
  • wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu i stworzenie im optymalnych warunków do dalszego doskonalenia.